Dịch vụ kỹ thuật điện

Bao gồm các hạng mục: Dịch vụ bảo trì hệ thống điện công nghiệp; Dịch vụ bảo trì hệ thống điện chiếu sáng; Dịch vụ kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cho hệ thống chống sét và điểm kết nối đất, trở kháng của hệ thống đấu nối đất; Sửa chữa và thi công lắp đặt hệ thống điện theo yêu cầu của khách hàng: