GIới thiệu về dịch điện dự phòng

Bao gồm các hạng mục: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cấp độ 1; Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cấp độ 2; Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cấp độ 3; Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cấp độ 4; Sửa chữa và thi công lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng theo yêu cầu của khách hàng.